Zrušenie vízovej povinnosti

Vážení klienti,

v nadväznosti na zverejnenú informáciu Ministerstva zahraničných vecí Spojených arabských emirátov ohľadne zrušenia vízovej povinnosti do SAE posielam podrobnejšie informácie.

S platnosťou od 22. 3. 2014 je zrušená vízová povinnosť pre občanov 13 štátov EU , vrátane Slovenskej republiky.

Podmienkou bezvízového vstupu je platný cestovný doklad s minimálnou platnosťou 6 mesiacov odo dňa vstupu na územie SAE. Po prílete je zadarmo udelená do pasu pečiatka  tzv. " Visa upon arrival ", umožňujúca držiteľovi vstup na územie SAE v dĺžke maximálne 30 dní. Toto
povolenie je možné predlžiť za poplatok na imigračnom úrade v SAE o ďalších 30 dní.

Bezvízový režim sa nevzťahuje na služobné a diplomatické pasy.

Do 21.3. 2014 pre občanov SR stále platí vízová povinnosť .