Kontakt

 


Adresa:
Supercestovka.sk                                     IČO: 46 983 201                

Travel & Biznis s.r.o.                                DIČ: 202 369 9810             
Partizánska 2538/29                                                                        
069 01  Snina

Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.                      
IBAN: SK36 5600 0000 0082 5085 3002                   
BIC: KOMASK2X                                                      

 

Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK07 0200 0000 0017 3002 2951
BIC: SUBASKBX

Prevádzková doba: Po - Pia: 09.00 - 17.00
                                 


Núdzové číslo
(NON STOP) : 0915 841 737 - Viliam Mego - majiteľ/konateľ

 Viliam (majiteľ)                                          Ivana (referent predaja)                            

                                             

 

Nájdete nás v Snine v dvoch prevádzkach: 
1. SNINA - CENTRUM (vedľa drogérie a oproti predajni Bom Bosa)

       

 

2. novootvorená prevádzka - na ulici Strojárskej 4031, budova PSO

       

       

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru. Aj vďaka Vašej priazni sme tu pre Vás už 14-tu sezónu!

Tešíme sa na Vašu návštevu :)

 

 

Zápis v OR: Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 27445/P

Prevádzka: Strojárska 2526, 069 01 Snina (CENTRUM)
                      Strojárska 4031, 069 01 Snina (budova PSO)

Zodpovedný vedúci: Viliam Mego

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu:
Krajský inšpektorát Slovenskej obchodnej  inšpekcie so sídlom v Prešove 
pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, Prešov 080 01.