Cestovné poistenie

Komplexné cestovné poistenie

Doplnková služba, ktorú si môžte zakúpiť u nás.

Allianz 

Cestovné poistenie zahŕňa okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a poistenie doplnkových asistenčných služieb. V rámci cestovného poistenia ponúkame naviac aj poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie storno špeciál a k tomu vám poskytneme automaticky aj bezplatné poistenie nevyužitej cesty.

Zóna A = 2,09€/osoba/deň

Zóna B = 2,89€/osoba/deň

a) zóna A, ktorá zahŕňa územie: Albánska, Andorry, Belgicka, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Cypru, Česka, Čiernej Hory, Dánska (vrátane Faerských ostrovov), Estónska, Fínska (vrátane Alandských ostrovov), Francúzska, Gibraltáru, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Macedónska, Maďarska, Malty, Moldavska, Monaka, Nemecka, Nórska (vrátane súostrovia Svalbard a ostrova Jan Mayen), Poľska,
Portugalska (vrátane Azorských ostrovov a Madeiry), Rakúska, Rumunska, Ruska (európska časť), San Marína, Slovinska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (vrátane ostrovov Guernsey, Jersey a Man), Srbska, Španielska (vrátane Baleárskych a Kanárskych ostrovov), Švajčiarska, Švédska, Talianska, Turecka, Ukrajiny, Vatikánu, 

b) zóna B, ktorá zahŕňa územie všetkých štátov sveta s výnimkou Slovenskej republiky

VPP (pdf)     OPP (pdf)

 

 

Európska

- ponúka poistnú ochranu pred a počas Vašej dovolenky pre zájazd v dĺžke trvania  až do 22 dní:

 • Poistenie storna  až do dojednanej poistnej sumy s 10%-nou  spoluúčasťou
 • Poistenie pre prípad prerušenia cesty  - náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej poistnej sumy s 10%-nou  spoluúčasťou
 • Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti  
 • Poistenie batožiny pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny, poistené sú nutné nákupy  pri oneskorenom dodaní batožiny; náhrada cenných vecí do 1/3 poistnej sumy, pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov,  do 1 400 EUR
 • Poistenie pátrania a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku  - náklady  na pátranie a záchranu do 3 400 EUR
 • Poistenie liečebných nákladov do 220 000 EUR
 • Úrazové poistenie -  odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50%   do 17 000 EUR
 • Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku alebo zdraví do 100 000 EUR
 • Asistenčné služby - zahŕňajú  pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta/kauciu do 1 700 EUR
 • Cena poistenia  pre Európu  (štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora) a svet  sa odvíja od ceny zájazdu
 • Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme  dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí  (do 18 rokov) -  osoby nemusia byť v príbuzenskou pomere, ani mať spoločné bydlisko
 • Pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname

  Brožúra(pdf)