Terorizmus očami médií

         TERORIZMUS

V súčasnosti tak často používaný pojem, ktorý v našich mysliach evokuje prevažne obavy a strach viac než kedykoľvek predtým. No prečo je tomu tak? Pokiaľ sa teroristických útokov obávame viac ako sme zvykli - mali by sme si položiť otázku, odkiaľ sa v nás ten strach berie.

Existuje presvedčenie že doba, v ktorej v súčasnosti žijeme, nie je viac násilná - ani nebezpečná - ako bývala. Je len viac medializovaná, čo v konečnom dôsledku spôsobuje, že o udalostiach ako regionálnych (tak i svetových) sa hovorí vo väčšom merítku. Spôsobuje to prevažne fakt, že takmer okamžite po ich uskutočnení sa prostredníctvom médiií dostávajú do ohniska našej pozornosti. V súvislosti s daným faktom následne dochádza k ovplyvneniu úsudku o pravdepodobnosti ďalších výskytov takýchto udalostí. Médiá nám starostlivo vštepujú názor, že pravdepodobnosť opätovného uskutočnenia takýchto aktov je vysoká. Realita je však iná. Na základe štatistík je možné dokázať, že ide o presný opak. 

Práve preto sa nám teda naskytá otázka : Prečo médiá venujú najväčšiu pozornosť práve teroristickým útokom? Odpoveď je ale zrejmá. Veď práve činnosť teroristických skupín je téma, ktorá výrazne priťahuje pozornosť čitateľov. Pravdivosť daného tvrdenia si môžeme overiť i na nasledujúcom grafe, ktorý nám zobrazuje 2 stĺpce. 

 

 

Stĺpec naľavo ilustruje množstvo násilných úmrtí v USA, ktoré zahŕňajú ako usmrtenia policajných príslušníkov (oranžová farba), tak i vojenské obete (zelená farba), obete islamského terorizmu (fialová farba) a vraždy neislamského charakteru. 

Pravý stĺpec zachytáva ako o daných udalostiach referujú médiá, konkrétne New York Times. Ako môžeme vidieť, islamskému terorizmu a zabitiu policajných príslušníkov sa venuje niekoľkonásobne väčšia pozornosť, ako bežným vraždám alebo príčinám usmrtenia.

 

Každopádne, ešte zaujímavejšie výsledky dostaneme po tom, čo do štatistík zaradíme i samovraždy (označené ružovou farbou). 

 

Významnú rolu v danej problematike zohráva i región, v ktorom sa teroristický útok odohrá. Modrou farbou môžeme na nasledujúcom grafe vidieť znázornený počet obetí, pričom červenou farbou je znázornené pokrytie danej tematiky médiami (rovnako i v tomto prípade ide o New York Times).

 

Pozornosť je ale vo všeobecnosti venovaná v maximálnom nepomere k počtu obetí - predovšetkým útokom spáchaných v západnej Európe a v USA. Výrazne menej sa o daných udalostiach hovorí na Strednom Východe, v Afrike a Ázii.

Tento jav má však vskutku jednoduché odôvodnenie. Je ním geografická a kultúrna blízkosť - keďže udalosti, ktoré sú nám v tomto ohľade bližšie, sú pre média hodnotnejšie. 

 

Pri kompleynom porovnaní hrozby viacerých udalostí ale zisťujeme, že skutočným nebezpečenstvom pre nás v skutočnosti nie sú vrahovia a teroristi. Nasledujúci graf porovnáva pravdepodobnosť rôznych druhov smrti s pravdepodobnosťou vraždy (ktoré vychádzajú z amerických reálií).

Na základe grafu je možné tvrdiť, že s väčšou pravdepodobnosťou bude človek usmrtený HIV vírusom, v dôsledku dopravnej nehody, pri páde, otrave drogami alebo vlastným pričinením - ako v dôsledku pôsobenia teroristickej organizácie. Rovnako je takmer 30krát pravdepodobnejšie, že človek zomrie na niečo tak "obyčajné", ako sú následky fajčenia.

 

No týmto hrozbám je ale v realite venovaný iba zlomok mediálnej pozornosti.

 

ZDROJE : 
Článok vychádza z pozorovaní a konštatovaní šéfredaktora webovej stránky manipulatori.cz - Petra Nutila, a zároveň i z jednotlivých amerických štúdií.